Vlastimir Peričić (1927-2000)

Život

Vlastimir Peričić

Vlastimir Peričić je rođen u Vršcu, 7. decembra 1927. godine. Školovao se najpre u Zemunu (osnovna škola i gimnazija), potom u Muzičkoj školi u Beogradu. Studirao je na Odseku za kompoziciju Muzičke akademije u Beogradu, gde je diplomirao 1951. godine u klasi Stanojla Rajičića. Tokom školske 1955-1956, usavršavao se na Akademiji za muziku i izvođačke umetnosti u Beču, u klasi Alfreda Ula. Naročito je značajna njegova pedagoška delatnost. Radio je najpre u Osnovnoj muzičkoj školi Josif Marinković, a potom u Srednjoj muzičkoj školi pri Muzičkoj akademiji. 1954. godine je izabran za asistenta na katedri za kompoziciju, 1961. za docenta na katedri za teorijske predmete, 1965. za vanrednog, a 1988. za redovnog profesora. Od 1971. godine, predavao je Istoriju jugoslovenske muzike na Odseku za muzikologiju. Penzionisao se 1993. godine.

Bio je saradnik u izradi Muzičke enciklopedije Jugoslovenskog leksikografskog zavoda i saradnik časopisa Zvuk. Jugoslovenska muzička revija. Autor je i većeg broja muzičko-teorijskih udžbenika (Nauka o muzičkim oblicima, koautor Dušan Skovran, Pregled nauke o harmoniji, koautor Milutin Radenković), monografija o Josifu Marinkoviću i Stanojlu Rajičiću. Takođe, autor je i brojnih studija (Razvoj tonalnog sistema, “Ludus tonalis” Paula Hindemita, Josip Slavenski i njegova ‘astroakustika’).

Umro je 1. marta 2000. godine.


Kompoziconi stil

Dela Vlastimira peričića odlikuju se preglednošću forme i jasnoćom harmonskog jezika. Njegov neoklasičarski stilski prosede neretko je obogaćen prizvucima romantičarskih ali i impresionističkih harmonskih rešenja. U kasnijim fazama kompozitorovog stvaralaštva, javljaju se i smelija harmonska rešenja, ali bez napuštanja tonaliteta, u vidu korišćenja tehnike proširene tonalnosti.


Nagrade

 • Nagrade Narodne omladine Jugoslavije za II i III rukovet (1948. i 1950. godine)
 • Nagrada na konkursu Giovanni Battista Vilotti u Verćeliju, Italija, za Gudački kvartet (1950)
 • Nagrada Udruženja kompozitora Srbije za Simfonijetu (1959)

Značajna dela

 • Dve narodne za mešoviti hor (Megla se kadi i Tri godini), 1946. rev. 1948.
 • Tri minijature za klavir (Canzonetta, Valse, Chant sans paroles), 1947. Verzija za klarinet i klavir 1995.
 • Intermeco, za klavir, 1947. Verzija za klarinet i klavir 1996.
 • Menuet za gudački kvartet, 1947. Verzije za klarinet i klavir i za klarinet i gudače 1995.
 • Tri solo pesme (U troje, Grm, Bila jednom ruža jedna), 1948.
 • Dva mešovita hora (Grm, Veče na školju), 1948.
 • I rukovet, pesme iz Vranja, za mešoviti hor, 1948.
 • Tema sa varijacijama za klavir, 1948.
 • II rukovet, pesme iz Makedonije, za mešoviti hor 1948.
 • Sonata za klavir u f-moll-u, 1949.
 • Pepeljuga, muzika za dečji marionetski komad, za kamerni orkestar, 1949.
 • III rukovet, pesme iz Dalmacije, za mešoviti hor, 1949.
 • Gudački kvartet u d-moll-u, 1950.
 • Šumske idile, ciklus pesama za glas i klavir, 1950.
 • Novela od Stanca, scenska muzika, 1950.
 • Simfonijski stav, za orkestar, 1951.
 • Sonatina za violinu i klavir u E-duru, 1951.
 • Sonatina za klavir, 1952.
 • Fantasia quasi una sonata, u g-moll-u, za violu i klavir, 1952.
 • Pasakalja za violončelo i klavir, 1955.
 • Mala svita za tri violine, 1955. (izgubljeno)
 • Simfonijeta za gudački orkestar, 1956/57.
 • Tri pesme Rabindranta Tagore, za glas i klavir, 1957.
 • Drveni konjić, muzika za dečji film, 1957.
 • Noć bez jutra, ciklus pesama za glas i klavir, 1959.
 • Preludijum za klavir, 1960.
 • Gradinar, ciklus pesama za glas i klavir, 1962/64.
 • Sonatina za klarinet i klavir u F-dur-u, 1996.
 • Sonatina breve za klarinet i klavir, u d-moll-u, 1996.
 • Ciacconetta za klarinet i klavir, 1996.
 • Sarabanda e Fugetta, za klarinet i klavir, 1996.
 • Sonata za violončelo i klavir u b-moll-u, 1996 (sadrži i Pasakalju za violončelo i klavir, 1955).
 • Dve etide za klarinet i klavir, 1997.
 • Tri dueta za dva klarineta i klavir, 1997.
 • Kto Bog velij, za mešoviti hor, 1998. Verzija za muški hor, 1998.

Značajna izdanja (notna i audio izdanja)

Dela je izdavalo Udruženje kompozitora Srbije.