Stevan Hristić (1885-1958)

Život

Stevan Hristić

Rođen u Beogradu. Bio je učenik Muzičke škole u Beogradu, gde mu je teorijske predmete predavao Stevan Mokranjac. Od 1904.do 1908. godine, studirao je u Lajpcigu. Nakon kratkog nastavničkog angažmana u Srpskoj muzičkoj školi, boravio je u Rimu, Moskvi i Parizu, od 1910. do 1912. Učestvuje u osnivanju Beogradske filharmonije 1923, koju je vodio do 1934. kao šef dirigent. Radio je kao dirigent Beogradske opere, osnovane 1920. a od 1925. do 1935. bio je i njen direktor. Predavao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji od 1937. do 1950, a u periodu 1943–44 bio je i njen rektor. Bio je prvi predsednik Saveza kompozitora Jugoslavije, od 1950. godine, a u više navrata predsednik Udruženja kompozitora Srbije. 1950. godine postao je redovni član Srpske akademije nauka, a u tom svojstvu je vršio i funkciju direktora Muzikološkog instituta.

Pripada generaciji kompozitora koja se na muzičkoj sceni pojavila u prvoj deceniji XX veka, koja je, oslanjajući se na tradiciju starije kompozitorske generacije (Stevan Mokranjac, Josif Marinković), osavremenila romantizam nacionalnog usmerenja tadašnjim tekovinama modernih smerova evropske muzike.


Kompoziconi stil

U svim svojim delima, Stevan Hristić je prvenstveno liričar. Njegova stilska izražajna sredstva, uglavnom obeležena romantizmom nacionalnog usmerenja, obogaćena su elementima sa kojima je došao u kontakt na studijskim putovanjima: veristički uzori, poznoromantičarska i impresionistička harmonija, koloristička orkestracija, no svi oni su povezani u organsku celinu, prožetu elementima folklora.


Nagrade

Nosilac više odlikovanja.


Značajna dela

Scenska muzika
Suton, muzička drama u jednom činu, 1925.
Ohridska legenda, balet u četiri čina, 1947.

Simfonijska muzika
Čučuk-Stana, uvertira, 1907.
Četiri svite iz Ohridske legende, 1947.
Poema zore, simfonijski uvod oratorijuma Vaskrsenje, 1912.

Koncertantna muzika
Simfonijska fantazija, za violinu i orkestar, 1908.
Rapsodija za klavir i orkestar, 1942.

Vokalno-instrumentalna muzika
Vaskrsenje, oratorijum, 1912.

Pesme za glas i klavir

Svetovna i duhovna horska muzika
Jesen, za mešoviti hor, 1910.
Opelo u b-moll-u, 1915.
Dubrovački rekvijem (stihovi: Jovan Dučić), 1930.


Značajna izvođenja

Čučuk-Stana, Beograd, 1907.
Vaskrsenje, Beograd, 1912.
Opelo u b-moll-u, 1919.
Suton, Beograd, 1925.
Ohridska legenda, Beograd 1947, Moskva 1958, ukupno preko 300 izvođenja do 1969.


Značajna izdanja (notna i audio izdanja)

Dela izdavalo odeljenje za likovnu i muzičku umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti.