О нама

Upip1
Upip3
Upip2
Upip4

Previous
Next

Udruženje za prezervaciju, istraživanje i promociju muzike „Srpski kompozitori“ čine Bojana Radovanović, Ana Đorđević, Miloš Bralović i Stefan Savić, koji su muzikološko obrazovanje stekli na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Ova grupa autora beleži nekoliko zajedničkih projekata, među kojima su projekat mladih srpskih muzikologa Kako se sećamo „našeg“ Mokranjca? Reprezentacije i recepcije Stevana Stojanovića Mokranjca u srpskoj kulturi XXI veka, koji je realizovan na 49. Mokranjčevim danima u Negotinu 2014. godine u saradnji sa kolegama sa doktorskih studija muzikologije FMU, potom, objavljivanje zajedničkih radova u časopisu Mokranjac na temu zastupljenosti Stevana Mokranjca u gradicu srednjih škola (muzičkih, gimnazija i drugih), učešće na 18. Pedagoškom forumu scenskih umetnosti (2014) i objavljivanje radova u zborniku Foruma, te prezentacije povodom najave dokumentarnog filma na predavanjima (UKS 2014), u okviru studentskih tribina (FESTUM, 2014) i na naučnim skupovima (Banja Luka, 2016).

Takođe, autori su dokumentarnog filma Dovoljno za besmrtnost, posvećenog Stevanu Mokranjcu, koji je premijerno prikazan na Mokranjčevim danima u Negotinu 2016. godine, a potom i u okviru naučnog skupa Tradicija kao inspiracija u Banja Luci u aprilu 2017. godine.

Po osnivanju Udruženja (2017) pokrenuti su projekti posvećeni sistematičnoj digitalizaciji i obavljivanju zvučnih, notnih i tekstualnih zapisa na novoj platformi, te, u saradnji sa Horom sv. Đorđa iz Beograda, projekat snimanja i objavljivanja kompakt diska Liturgija sv. Vasilija Velikog.

Bojana Radovanović

Muzikološkinja i teoretičarka umetnosti, istraživač saradnik u Muzikološkom institutu SANU i studentkinja doktorskih studija muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Objavljuje radove i učestvuje na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bavi se istorijom i teorijom muzike i umetnosti u 20. i 21. veku, uključujući umetničku i popularnu muziku, vezu umetnosti i politike, teoriju glasa i medija.

Ана Ђорђевић

Студенткиња је докторских студија музикологије на Универзитету у Корку, Република Ирска. Завршила је мастер студије музикологије на ФМУ у Београду. Учествовала је на неколико конференција како у земљи тако и у иностранству. Има неколико објављених радова у зборницима и стручним часописима. Бави се филмском и популарном музиком југословенског и постјугословенског периода.

Miloš Bralović

Muzikolog, svoje interesovanje za srpsku umetničku muziku razvio je još na osnovnim studijama muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je završio osnovne i master studije. Trenutno pohađa doktorske studije na istoj instituciji i zaposlen je u Muzikološkom institutu SANU. Polja interesovanja uključuju pitanja vezana za umetnost i muziku modernizma, posebno kada je reč o srpskoj muzici u periodu oko i nakon Drugog svetskog rata.

Stefan Savić

Završio je osnovne i master studije muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Planira nastavak studija na odseku za dirigovanje konzervatorijuma „Franc List“ u Vajmaru. Stručni saradnik je u časopisu letnje muzičke manifestacije – ARLEMM. Asistent je dirigenta i član hora pri hramu Sv. Đorđa u Beogradu. Nekoliko njegovih radova je objavljeno u zbornicima i stručnim časopisima. U teorijskom i izvođačkom pogledu poseban afinitet gaji prema simfonijskim i operskim tradicijama od klasicizma do modernizma, ali ga interesuje i muzika drukčijih žanrovskih i stilskih prosedea.