Лазар Ђорђевић (1992)

Биографија

Лазар Ђорђевић

Образовање
Средње музичко образовање: музичка школа „др Милоје Милојевић“, Крагујевац, одсек за музичку теорију, 2006-2010.
Основне академске студије: Факултет музичке уметности, Београд, одсек за композицију, 2010-2014.
Мастер академске студије: Факултет музичке уметности, Београд, одсек за композицију, 2014-2015.
Докторске академске студије: Факултет музичке уметности, Београд, одсек за композицију, 2015-

Стручно усавршавање
Sarajevo Sonic Studio Vol. 3, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Peter Ablinger, 2014.
Sarajevo Sonic Studio Vol. 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Vinko Globokar, 2014.
Opera Workshop, Ljubljana, Slovenija, Stephen McNeff, Sidney Corbett, Johannes Kretz, 2014.
ISA Master Class, Murzzuschlag, Austrija, Yann Robin, 2016.

Радно искуство
Професор музичке културе, ВОС Креативно перо, Београд 2016-2017.
Асистент на катедри за музичку теорију, Факултет музичке уметности, Београд, 2017-


Композициони стил

Сматрам да је јако незгодно позиционирати композициони стил у полистилистичком времену у каквом живимо. Моја поетика представља својеврсну синтезу утицаја појединих композитора и праваца, као и личних искустава у оквиру истраживања на пољу звука. Када бих говорио о узорима свакако бих пре свега издвојио утицај француских спектралистa Жерара Гризеа и Тристана Мираила.


Награде

Прва награда на међународном такмичењу “Нова српска музика за хармонику, Еуфонија”, Нови Сад, 2016.
Награда из фонда Стеван Христић, Београд, 2017.
Награда из фонда Јосип Славенски, Београд, 2017.


Значајна дела

Nebula Trifid за 15 гудача (2013)
Reminiscence за симфонијски оркестар (2015)
Једном сам негде чуо… за кларинет, хармонику и гудачки квартет (2016)
Anastasis за симфонијски оркестар (2016)
Memoria in Aeterna концерт за хармонику и камерни оркестар (2017)
Quasi Sonata за виолончело (2017)
Trinity за 15 инструмената (2017)
IV разгледнице из 1944. за рецитатора и камерни ансамбл (2018)


Значајна извођења

Memoria in Aeterna први српски концерт за хармонику и оркестар, премијерно изведен 2017. године у Новом Саду.


Линкови и контакт

Електронска пошта: kompozitor.djordjevic@gmail.com