Андреја Андрић (1973)

Биографија

Andreja Andrić, foto: Mariana Gil
Андреја Андрић, фото: Мариана Гил

Српски композитор и програмер.
Докторске академске студије: Државни Универзитету у Милану, Италија, Лабораторија за музичку информатику.
Мастер академске студије: Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Одсек за Информатику и Рачунарство (1999-2000).
Основне академске студије Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Одсек за Информатику и Рачунарство (1992-1999).
Живи у Архусу у Данској од 2014. Од 2019 добитник је радне стипендије Данског Фонда за
Културу. Члан је уметничког колектива АМОК посвећеног noise музици.


 

Композициони стил

Моје музичко стварање је засновано на неколико једноставних конструктивних принципа: 1) бројање, 2) кружни покрет, 3) случај и 4) каузалитет. Примери су: бројање свих начина за одабир три акорда од десет (Glide), истовремен пролазак кроз више квинтних кругова истовремено различитим брзинама (Interleaved Sequence), случајан одабир YouTube видео фрагмената на више канала (YTConcerto), покретање великог броја међусобно зависних случајних процеса (Бурст). Ови принципи су такође принципи на којима је заснована вецина класичних рачунарских програмских језика, као што су C, Java или Javascript. Живимо у свету који је прожет софтвером. Софтвер омогућава и трансформише начин на који учимо, начин на који комуницирамо, начин на који производимо и размењујемо робу, начин на који стварамо искуства и бавимо се уметношћу. Ови принципи имају и психолошки значај. Део су многих дечијих игара, обичаја, ритуала и плесова, а такође одражавајуи многе природне појаве попут изласка и заласка сунца или промене годишњих доба. Одувек ме је привлачило стварање музичких дела у коме процес стварања извршен на компјутеру има карактер игре, док истовремено резултира токовима  компјутерски генерисаног звука који више подсецају на природне појаве него на људски израз. Такође ме занима уметнички процес који је „објективан“, близак погледу на свет заснован на природним и техничким наукама. За мене је композитор више дизајнер игре који ствара функционални простор и правила игре унутар којих се извођачи могу сигурно изразити.
Сви горе наведени принципи су такође генеративни поступци и пошто их систематски примењујем, следи да су сва моја музичка дела генеративна. У пракси то значи да компоновање дела укључује стварање рачунарског програма који ствара или а) звучни резултат у датотеци у случају електронске музике на фиксном медију, или б) интерфејс за извођење генеративне електронске музике уживо, у случају живе електронике или ц) музичку партитуру за инструменталну или вокалну музику. У последњих пар година често користим мобилни телефон (smartphone) као главни музички инструмент за живу електронску музику. Свакодневни уређај који свако има, а са практично неограниченим могућностима звучне синтезе у реалном времену комбиноване са сценским асоцијацијама из свакодневног живота. Други аспекти савремене технологије, рачунарске мреже, видео-стриминг, већ споменуте мобилне технологије итд су технике које активно истражујем у мом стваралачком раду.

Награде

 • Spill, компјутерска музика, Прва награда на SONOM Sound Art фестивалу, Монтереј, Мексико 2017.
 • Spread, компјутерска музика, Друга награда на SONOM Sound Art фестивалу, Монтереј, Мексико, 2014.
 • Vanessa, видео, Награда жирија, Пети Сајам Кратке Електронске Форме, REX, Београд, 2004.
 • Playground (у сарадњи са Игором Васиљевом), Уметност виртуелне стварности, Прва награда публике, Трећи Сајам Кратке Електронске Форме, REX, Београд, 2002.


Значајнија дела

 • YTConcerto, аутоматски YouTube видео колаж генерисан у реалном времену, за више компјутера са евентуалним учешћем публике (2018-2019).
 • Pocket Electronic Symphony #1, Симфонија за 60 паралелних звучних процеса генерисаних у реалном времену, за соло извођача са мобилним телефоном (2017-2018).
 • One Bit Net Dance / One Bit Motion Mix, за лаптоп или мобилни телефон или лаптоп ансамбл повезан у рачунарску мрежу (2015-2019).
 • Flux, сви обиласци дурских акорада у свим разлагањима и свим интервалима, за соло извођача са мобилним телефоном и swipe интерфејсом, 2018.
 • Noisescape with Voice, музички интервју импровизатора са музичким инструментом и извођача са мобилним телефоном, 2017.
 • Crystallization, студија ритма и интервала, лаптоп или мобилни телефон, 2016.
 • Медитације, за ансамбл жичаних инструмената и клавијатура, 2019.
 • Корали, 12 комада за оргуље, (1995-2019).
 • Missa Simplex, за глас и звоно (2019).


Значајнија извођења

 • Rosetta Ensemble Koncert Without Frame, Kyoto Arts Centre, Kyoto, Japan, 10. avgust 2019: Meditations for Keyboards and String Instruments;
 • PHONES:ON концерт, Сала Београдске филхармоније, Београд, 27. јун 2019, Бобан Стошић изводи One Bit Flow за мобилни телефон;
 • Светски дани музике – World Music Days 2019, Талин, Eстонија, 5. мај 2019: Концерт естонског ансамбла за електронску музику: Џепна електронска симфонија бр. 1 за мобилни телефон у извођењу Doris Halmägi;
 • VERV – Flowchart, Conservatorio Benedetto Marcello, Венеција, 15. април 2019: YT Concerto (2018)за лаптоп ансамбл без извођача и са учешћем публике;
 • 1000Fryd, Aalborg, March 16th 2019: YT Concerto (2018) за лаптоп ансамбл без извођача и са учешћем публике;
 • CEMI Circles 2018/19, Merrill Ellis Intermedia Theater, Denton, Texas, USA, March 2nd 2019: YT Concerto (2018) за лаптоп ансамбл без извођача и са учешћем публике;
 • Соло реситал електронске музике за мобилни телефон, Електромузеј / Електромузей, Москва, Русија, 7. октобар 2018. Дела: Џепна електронска симфонија бр. 1Флукс, Наизменична пулсирања;
 • Соло реситал електронске музике за мобилни телефон, Мусикхусет, Архус, Данска, 22. фебруар 2018. Дела: Џепна електронска симфонија бр. 1, Флукс.


Изводи из критика

Andreja Andric‘s Pocket Electronic Symphony #1 was similarly engaging, the performer wielding a smartphone to generate what  sounded like a datastream being shaped into abstract forms, textures and patterns. It was ‘symphonic’ inasmuch as its elements were often, literally, sounding together, and i honestly couldn’t help thinking of Mahler when an extended loud sequence erupted as if from nowhere (Џепна Електронска Симфонија бр. 1 Андреје Андрића на сличан је начин нуди узбудљив доживљај, где извођач  управља паметним телефоном како би створила нешто што звучи као ток података обликован у апстрактне форме, текстуре и облике. Дело је било ‘симфонијско’ у смислу да су његови елементи често, били буквално речено у сазвучју, и искрено нисам могао да не помислим на Малера кад је подужа гласна звучна секвенца избила одједанпут као ниоткуда).
Утицајни блог за савремену музику 5against4, поводом јавног извођења Џепне Електронске Симфоније бр. 1 на Светским Данима Музике у Талину маја 2019.

I Andreja Andrics efterfølgende Streams (2015) i fem satser bliver guitarklangen forandret i realtid, så guitaristen spiller en slags duet med ekkoerne af sin egen forandrede lyd. Ud over at Andric har en fin næse for at bruge tonemateriale, der er blidt atonalt og aldrig
skræmmende, virker de delikate elektroniske effekter omhyggeligt valgt. (У петоставачној композицији Streams Андреје Андрића из 2015 звук гитаре се мења у реалном времену, тако да гитариста свира својеврсни дует са одјецима сопственог измењеног звука. Андрић има фини нос за употребу тонских материјала који су благо атонални и никада у упадљивом несагласју, праћени деликатним и пажљиво одабраним електронским ефектима).
Дански магазин за савремену музику Seismograf, поводом издања CD-a Connect – музика за гитару и електронику.

Значајна нотна и аудио издања

 • Pocket Electronic Symphony #1, изворни код / партитура, dobbeltdagger.net, Aarhus, 2018,
  ISBN 978-87-970443-0-8C.
 • Streams за гитару и компјутер, CD Connect – Музика за гитару и електронику, Jakob Bangsø,
  gitara, Dacapo Records, Copenhagen, Denmark, 2018.
 • Spread за компјутер, SONOM Sound Art Festival 2014 CD, Monterrey, Mexico, 2014.

Линкови и контакт

http://andrejaandric.altervista.org
https://www.facebook.com/aandreja
https://soundcloud.com/andrejaa
https://www.youtube.com/channel/UCjUkWf7xCk4y31E4KjlwcLA
Електронска пошта: andreja.andric[at]gmail.com