Plakati

11. Tribina kompozitora, maj 2002.
19. Tribina kompozitora, novembar 2010.