Milana Milošević (1992)

Biografija

Milana Milošević

Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 2016. godine u klasi profesorke Svetlane Savić. Trenutno je student završne godine doktorskih studija u istoj klasi. Školske godine 2016/17 izabrana je za saradnika u nastavi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beograd na katedri za kompoziciju. Tokom školske 2017/18 i 2018/19 radila je kao profesor u srednjoj muzičkoj školi “Stanković” i srednjoj muzičkoj školi “Josip Slavenski”.

Učestvovala je u letnjoj umetničkoj školi (LUŠ) u Smederevu 2015. godine, u letnjoj umetničkoj školi (LUŠ) u Beogradu 2016. godine i u letnjoj umetničkoj školi (LUŠ) u Petnici 2017. godine gde je nastala prva elektronska kompozicija Suma pu i napisana na osnovu formule kolektivne svesti Nikole Tesle.

Učestvovala je na Konceptualnoj umetničkoj koloniji 2016. na planini Goč koju je osnovao umetnik Milorad Cujo Vujašanin, gde je predstavljala svoje radove, i sa grupom studenata sa FLU, profesorima sa istog fakulteta, profesorima sa Arhitektonskog fakulteta i Filozofskog fakulteta, raspravljali o pojmu umetnosti. Pisala je muziku i aranžman za “Operu za tri groša” Kurta Weilla 2016. godina za Teatar 5 (pozorište pri Petoj beogradskoj gimnaziji).

Jedan je od organizatora koncerta “Sinestezija” koji je održan 2017. godine u velikoj sali SKC-a u Beogradu.

Učestvovala je pri adaptaciji nota Vasilija Mokranjca.


Nagrade

Dobitnica je Prve nagrade na Internacionalnom takmičenju Donne in música, Krgujevac, 2014. godine, za kompoziciju Trio (2013) flauta, viola i harfa, Prve nagrade na II Pijanističkom takmičenju u Smederevu 2015. godine, za kompoziciju Elegija ratnikove žene (2015) ciklus pesama za sopran, violinu i klavir, kao i Prve nagrade na III pijanističkom takmičenju takođe u Smederevu 2016. godine, za kompoziciju Brankusijeva ptica anđela (2012) solo pesma za sopran i klavir. Kompozicija Two haiku koja je napisana za Collegium musicum, i koji je upravo ovaj ženski hor snimio, odabrana je da predstavlja fakultet na Radijskom projektu Rostrum+. Dobitnica je nagrade iz fonda Stevan Hristić za akademsku 2015/16, gde je njen ispitni rad ocenjen sa najvišom ocenom,  kao i nagrade iz fonda Josip Slavenski za 2018. Godinu za najboljeg autora godine do 30 godina starosti. Jedan je od pobednika konkursa za kompozitore Muzičke produkcije RTS za 2019. gde je simfonijski orkestar RTS-a premijerno izveo njenu kompoziciju Ka oblacima za simfonijski orkestar i elektroniku. Dobitnik je druge nagrade “Neda Depolo” 2019. godine koju Radio Beograd 2 dodeljuje  za kompoziciju za simfonijski orkestar i 6 glasova Oblak u pantalonama.


Značajna dela

 • Brankusijeva ptica anđela (2012) solo pesma za sopran i klavir
 • Trio (2013) za flautu, violu i harfu
 • El Sueño (2013) za flautu solo
 • Dva haikua (2014) za ženski hor.
 • Varijacije (2014) za gudački orkestar
 • Kameleon u tegli (2014) za saksofon solo
 • Minijature (2015) za sopran, flautu, klarinet, hornu, violinu, violu, voloncelo i klavir
 • Elegija ratnikove žene (2015) ciklus pesama za sopran, violinu i klavir
 • Kako sam sanjala o svemiru (2016) za veliki simfonijski orkestar
 • Suma pu i (2017) za elektroniku
 • Oblak u pantalonama (2017) za veliki simfonijski orkestar i šest glasova
 • Toomač (2018) za flautu, obou, klavir i elektroniku
 • Fantazija (2018) za elektroniku
 • Ka oblacima (2018) za veliki simfonijski orkestar i eletroniku 
 • Ka oblacima (2018) za kamerni orkestar i elektroniku
 • Ka oblacima (2018) za solo klavir
 • Ka oblacima (2018) za klavirski duo
 • Ka oblacima (2018) za flautu, violinu i klavir
 • Paviljoni (2018) za elektorniku
 • Sono-lo (2018) za klavir i elektroniku
 • Ti si samo vazduh (2018) za sopran, harmoniku i elektroniku
 • Purple rain (2019) za solo klavir
 • Hidebehind (2019) za solo klavir
 • Purpur (2020) za violinu, violončelo i klavir
 • Maštarije (2020) za sopran, dve violine, violu, violončelo i klavir

Značajna izvođenja

Njena muzika izvođena je u okviru festivala KoMA 9, KoMA 10, KoMA 11, KoMA 12 i KoMA 14, na Festumu 2015, 2016, 2017. godine, kao i na Tribini kompozitora 2018. godine u Beogradu. U okviru FESTUM-a i 2015 i 2016. godine učestvovala je na koncertu improvizacije gde je bila izvođač.

Premijerno izvođenje kompozicije Ka oblacima za simfonijski orkestar i elektroniku 07.11.2019, izvođenje simfonijskig orkestra RTS-a u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Komponovala je muziku za ispitne radove na predmetu Filmska režija 2015. i 2016. na Fakultetu dramskih umetnosti, kao i muziku za TV dramu Paviljoni 2018. godine. Njena kompozicija Kameleon u tegli za solo saksofon upotrebljena je u filmu Mehanem Golan – Negative is Positive, srpskog reditelja Aleksandra Teodorovića. Zvaničan je i jedini  kompozitor otvaranja Festivala srpskog filma fantastike u Beogradu 2018. godine.


Značajna izdanja (notna i audio izdanja)

Kompozicija “Varijacije” 2016. godine bila je predstavljena na veb-sajtu Lisening to ladies.
Note kompozicija Purple rain i Hidebehind za solo klavir mogu se naći na sajtu pijanistkinje Nede Hofman.