Svetozar Saša Kovačević (1950)

Život

Svetozar Saša Kovačević (1950) kompozitor i orguljaš, nižu i srednju muzičku školu (odsek teoretsko nastavnički i instrumentalni-harmonika) završio je u Novom Sadu u Muzičkoj školi “Isidor Bajić”.

U Beogradu na FMU završio je I stepen muzičke pedagogije. Kompoziciju je diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi akademika prof. Dušana Radića.

Bio je na seminarima za gradnju i štimovanje orgulja i kamernu muziku  1973. u Grožnjanu  (Hrvatska) kod profesora i graditelja orgulja Patrika Colona (Belgija) i 1974. u Amsterdamu i Utrehtu pri kampu Muzičke omladine (Holandija).

Predavao je harmoniku u Muzičkoj školi “Davorin Jenko” u Beogradu. Bio je korepetitor opere i baleta Srpskog Narodnog Pozorišta u Novom Sadu. Predavao je predmet korepeticija i čitanje sa lista na klavirskom odseku Muzičke škole “Isidor Bajić” u Novom Sadu. Bio je orguljaš Reformatsko / hrišćanske crkve u Novom Sadu i Somboru.

Inicijator je otvaranja Srednje Muzičke škole u Somboru 2008.

Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu bio je korepetitor na Dramskom departmanu (Katedra za glumu) za predmet Tehnika glasa i predavao je na Muzičkom departmanu (Katedre za Kompoziciju, Muzikologiju i Etnomuzikologiju), predmet Sviranje i čitanje orkestarskih partitura.

Penzionisan je 2018. godine u zvanju redovnog profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu.

U oktobru 2015. godine je na Univerzitetu u Mariboru (Slovenija) po pozivu povodom 30 godina mariborskog univerziteta kao predstavnik Srbije prezentovao svoj referat o ekumenizmu u muzici sa osvrtom na autorsko delo Missa Oecumenica na internacionalnom simpozijumu “Religija i integracije” pod pokroviteljstvom Evropske Unije, Evropske Akademije nauka i umetnosti iz Salzburga i Dunavske rektorske komisije.

Internacionalni Biografski Centar (IBC) u Kembridžu (Engleska) ga je 2005. godine uvrsti među internacionalne kompozitore, a 2010. godine mu je dodelio Diplomu i srebrnu medalju za kompozicije na polju ekumenske muzike (Missa Oecumenica). Takođe, po njihovom izboru uvršten je u publikaciju među 2000 izuzetnih intelektualaca za 21. vek (2000 Outstanding Intellectuals of the 21st century).

Konzervatorijum u Ženevi (Švajcarska) je 2018. godine, u izdanje „Izbor klavirskih kompozicija autora iz Srbije“ uvrstio Toccatu za klavir.

Predsednik je Fondacije ORGANUM PANNONICUM za restauraciju i opravku orgulja u Vojvodini. Član je Udruženja kompozitora Srbije i Vojvodine.

Njegov kompozitorski opus obuhvata preko 300 kompozicija duhovne muzike, solo pesme, scenske, instrumentalne, kamerne i simfonijske muzike. Koautor je i orkestracija nacionalne bosanske opere Safikada, izvedene u Banja Luci 2011. godine.

Nagrade

 • III nagrada za kompoziciju Preludium, Adagio i Fugato za orkestar harmonika, Pula, Hrvatska, 1973. godine;
 • Nagrada za najbolju scensku muziku na Festivalu lutkarskih scena Srbije za predstavu Patkica žutkica Lutkarskog pozorišta iz Zrenjanina, Niš, 1995;
 • Prva nagrada žirija i Nagrada publike za solo pesmu za sopran i klavir Da li znaš… na 24 Festivalu “Obzorja na Tisi” – dani Josifa Marinkovića, Novi Bečej, 2016. godine.

 

Značajna notna i audio izdanja

Audio izdanja

 • Kroz mirise samoćeciklus kompozicija za Flautu i Orgulje 2000. Izdanje autora
  Partita Petrovaradinskaizbor autorske muzike 2001. Izdanje autora

 • Missa Oecumenicaza soliste, mešoviti hor, barokni orkestar i kontinuo, 2003. Izdanje autora

 • Halelluia i Stabat Mater – „Virgo virginum“ za mešoviti hor i kamerni gudački orkestar, Izdanje Deutsch-Serbishe Musiktage 2006.Würzburg

 • Bajićevi gudači – 9 autorskih kompozicija za soliste gudače, učenike muzičke škole u Novom Sadu. Izdanje muzičke škole “ Isidor Bajić” u Novom Sadu 2007.

 • Gudački kvartet „Amizade“ iz Brazilije (Brazil) uvrstio je Fantaziju i Fugu u svoj CD. Izdanje Ministarstvo kulture Brazila 2010.

 • Duo Sanja Romić, oboa (Srbija) i Fionuala Mojnihan, klavir (Irska), CD Melodies of Nation Cantilena za obou i klavir. 2017.

 • 25 Obzorja na Tisi – dani Josifa Marinkovića – Solo pesme sa pozivnog kompozitorskog konkursa. Peščani sat, solo pesma za sopran i klavir 2017.

Notna izdanja

Oficijelni izdavač štampanih kompozicija je Izdavačka kuća „Prometej“ iz Novog Sada.

 

Kontakt

Email: sasa.kovacevic33@gmail.com