Andreja Andrić (1973)

Biografija

Andreja Andrić, foto: Mariana Gil
Andreja Andrić, foto: Mariana Gil

Srpski kompozitor i programer.
Doktorske akademske studije: Državni Univerzitetu u Milanu, Italija, Laboratorija za Muzičku Informatiku.
Master akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Odsek za Informatiku i Računarstvo (1999-2000).
Osnovne akademske studije Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Odsek za Informatiku i Računarstvo (1992-1999).
Živi u Aarhusu u Danskoj od 2014. Od 2019 dobitnik je radne stipendije Danskog Fonda za
Kulturu. Član je umetničkog kolektiva AMOK posvećenog noise muzici.


 

Kompozicioni stil

Moje muzičko stvaranje je zasnovano na nekoliko jednostavnih konstruktivnih principa: 1) brojanje, 2) kružni pokret, 3) slučaj i 4) kauzalitet. Primeri su: brojanje svih načina za odabir tri akorda od deset (Glide), istovremen prolazak kroz više kvintnih krugova istovremeno različitim brzinama (Interleaved Sequence), slučajan odabir YouTube video fragmenata na više kanala (YTConcerto), pokretanje velikog broja međusobno zavisnih slučajnih procesa (Burst). Ovi principi su takođe principi na kojima je zasnovana vecina klasičnih računarskih programskih jezika, kao što su C, Java ili Javascript. Živimo u svetu koji je prožet softverom. Softver omogucava i transformiše način na koji učimo, način na koji komuniciramo, način na koji
proizvodimo i razmenjujemo robu, način na koji stvaramo iskustva i bavimo se umetnošcu. Ovi principi imaju i psihološki značaj. Deo su mnogih dečijih igara, običaja, rituala i plesova, a takođe odražavajui mnoge prirodne pojave poput izlaska i zalaska sunca ili promene godišnjih doba. Oduvek me je privlačilo stvaranje muzičkih dela u kome proces stvaranja izvršen na kompjuteru ima karakter igre, dok istovremeno rezultira tokovima  kompjuterski generisanog zvuka koji više podsecaju na prirodne pojave nego na ljudski izraz. Takođe me zanima umetnički proces koji je „objektivan“, blizak pogledu na svet zasnovan na prirodnim i tehničkim naukama. Za mene je kompozitor više dizajner igre koji stvara funkcionalni prostor i pravila igre unutar kojih se izvođači mogu sigurno izraziti.
Svi gore navedeni principi su takođe generativni postupci i pošto ih sistematski primenjujem, sledi da su sva moja muzička dela generativna. U praksi to znači da komponovanje dela uključuje stvaranje računarskog programa koji stvara ili a) zvučni rezultat u datoteci u slučaju elektronske muzike na fiksnom mediju, ili b) interfejs za izvođenje generativne elektronske muzike uživo, u slučaju žive elektronike ili c) muzičku partituru za instrumentalnu ili vokalnu muziku. U poslednjih par godina često koristim mobilni telefon (smartphone) kao glavni muzički instrument za živu elektronsku muziku. Svakodnevni uređaj koji svako ima, a sa praktično neograničenim mogućnostima zvučne sinteze u realnom vremenu kombinovane sa scenskim asocijacijama iz svakodnevnog života. Drugi aspekti savremene tehnologije, računarske mreže, video-streaming, već spomenute mobilne tehnologije itd su tehnike koje aktivno istražujem u mom stvaralačkom radu.

Nagrade

 • Spill, kompjuterska muzika, Prva Nagrada na SONOM Sound Art Festivalu, Monterrey, Mexico 2017.
 • Spread, kompjuterska muzika, Druga Nagrada na SONOM Sound Art Festival, Monterrey, Mexico, 2014.
 • Vanessa, video, Nagrada žirija, Peti Sajam Kratke Elektronske Forme, REX, Beograd 2004.
 • Playground (u saradnji sa Igorom Vasiljevom), Umetnost virtuelne stvarnosti, Prva Nagrada Publike, Treći Sajam Kratke Elektronske Forme, REX, Beograd, 2002.


Značajnija dela

 • YTConcerto, automatski YouTube video kolaž generisan u realnom vremenu, za više kompjutera sa eventualnim učešćem publike (2018-2019).
 • Pocket Electronic Symphony #1, Simfonija za 60 paralelnih zvučnih procesa generisanih u realnom vremenu, za solo izvođača sa mobilnom telefonom (2017-2018).
 • One Bit Net Dance / One Bit Motion Mix, za laptop ili mobilni telefon ili laptop ansambl povezan u raćunarsku mrežu (2015-2019).
 • Flux, svi obilasci durskih akorada u svim razlaganjima i svim intervalima, za solo izvođača sa mobilnim telefonom i swipe interfejsom, 2018.
 • Noisescape with Voice, muzički intervju za improvizatora sa muzičkim instrumentom i izvođača sa mobilnim telefonom, 2017.
 • Crystallization, studija ritma i intervala, laptop ili mobilni telefon, 2016.
 • Meditacije, za ansambl žičanih instrumenata i klavijatura, 2019.
 • Korali, 12 komada za orgulje, (1995-2019).
 • Missa Simplex, za glas i zvono (2019).


Značajnija izvođenja

 • Rosetta Ensemble Koncert Without Frame, Kyoto Arts Centre, Kyoto, Japan, 10. avgust 2019: Meditations for Keyboards and String Instruments.
 • PHONES:ON koncert, Sala Beogradske Filharmonije, Beograd, Jun 27th 2019: Boban Stošić izvodi One Bit Flow za mobilni telefon.
 • Svetski Dani Muzike – World Music Days 2019, Tallinn, Estonia, 5. maj 2019: Koncert Estonskog Ansambla za Elektronsku Muziku: Džepna Elektronska Simfonija br. 1 za mobilni telefon u izvođenju Doris Halmägi.
 • VERV – Flowchart, Conservatorio Benedetto Marcello, Venecija, 15. april 2019: YT Concerto (2018) za laptop ansambl bez izvođača i sa učešćem publike.
 • 1000Fryd, Aalborg, March 16th 2019: YT Concerto (2018) za laptop ansambl bez izvođača i sa učešćem publike
 • CEMI Circles 2018/19, Merrill Ellis Intermedia Theater, Denton, Texas, USA, March 2nd 2019: YT Concerto (2018) za laptop ansambl bez izvođača i sa učešćem publike.
 • Solo resital elektronske muzike za mobilni telefon, Elektromuzej / Електромузей, Moskva, Rusija, 7. oktobar 2018. Dela: Džepna Elektronska Simfonija br. 1, Fluks, Naizmenična Pulsiranja.
 • Solo resital elektronske muzike za mobilni telefon, Musikhuset, Aarhus, Danska, 22. februar 2018. Dela: Džepna Elektronska Simfonija br. 1, Fluks.


Izvodi iz kritika

Andreja Andric‘s Pocket Electronic Symphony #1 was similarly engaging, the performer wielding a smartphone to generate what  sounded like a datastream being shaped into abstract forms, textures and patterns. It was ‘symphonic’ inasmuch as its elements were often, literally, sounding together, and i honestly couldn’t help thinking of Mahler when an extended loud sequence erupted as if from nowhere (Džepna Elektronska Simfonija br. 1 Andreje Andrića na sličan je način nudi uzbudljiv doživljaj, gde izvođač (Doris Halmägi) upravlja pametnim telefonom kako bi stvorila nešto što zvuči kao tok podataka oblikovan u apstraktne forme, teksture i oblike. Delo je bilo ‘simfonijsko’ u smislu da su njegovi elementi često, bili bukvalno rečeno u sazvučju, i iskreno nisam mogao da ne pomislim na Malera kad je poduža glasna zvučna sekvenca izbila odjedamput kao niotkuda).
Uticajni blog za savremenu muziku 5against4, povodom javnog izvođenja Džepne Elektronske Simfonije br. 1 na Svetskim Danima Muzike u Tallinnu maja 2019.

I Andreja Andrics efterfølgende Streams (2015) i fem satser bliver guitarklangen forandret i realtid, så guitaristen spiller en slags duet med ekkoerne af sin egen forandrede lyd. Ud over at Andric har en fin næse for at bruge tonemateriale, der er blidt atonalt og aldrig
skræmmende, virker de delikate elektroniske effekter omhyggeligt valgt. (U petostavačnoj kompoziciji Streams Andreje Andrica iz 2015 zvuk gitare se menja u realnom vremenu, tako da gitarista svira svojevrsni duet sa odjecima sopstvenog izmenjenog zvuka. Andrić ima fini nos za upotrebu tonskih materijala koji su blago atonalni i nikada u upadljivom nesaglasju, praćeni delikatnim i pažljivo odabranim elektronskim efektima).
Danski magazin za savremenu muziku Seismograf, povodom izdanja CD-a Connect – muzika za gitaru i elektroniku.

Značajna notna i audio izdanja

 • Pocket Electronic Symphony #1, izvorni kod / partitura, dobbeltdagger.net, Aarhus, 2018,
  ISBN 978-87-970443-0-8C.
 • Streams za gitaru i kompjuter, CD Connect – Muzika za gitaru i elektroniku, Jakob Bangsø,
  gitara, Dacapo Records, Copenhagen, Denmark, 2018.
 • Spread za kompjuter, SONOM Sound Art Festival 2014 CD, Monterrey, Mexico, 2014.

Linkovi i kontakt

http://andrejaandric.altervista.org
https://www.facebook.com/aandreja
https://soundcloud.com/andrejaa
https://www.youtube.com/channel/UCjUkWf7xCk4y31E4KjlwcLA
andreja.andric[at]gmail.com