Josip Slavenski (1896–1955)

Rođen u Čakovcu, 11. Maja 1896. godine. Posle položene mature Građanskoj školi u Čakovcu, položio stručni ispit za pekara. Uz pomoć Anta Štera i Dragutina Simona, 1913. godine je dobio stipendiju za studije kompozicije u Budimpešti, gde je, između ostalih, studirao kod Zoltana Kodalja. Studije prekida 1915. godine, zbog regrutovanja u Prvom svetskom ratu. 1918. Godine se vraća u Čakovec, gde boravi do 1920. Kada odlazi na studije u Prag kod Vitjeslava Novaka, gde diplomira 1923. godine, sa Prvim gudačkim kvartetom. Tokom 1925–1926, boravio je na stručnom usavršavanju u Parizu.

Nakon kratkog angažmana na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (1923–1924), seli se u Beograd, gde je predavao u Drugoj muškoj gimnaziji i Muzičkoj školi (1924–1937), potom Muzičkoj školi pri Muzičkoj akademiji (1937–1945), a potom i na Muzičkoj akademiji (1945–1955). Bio je član Međunarodnog društva za savremenu muziku (SIMC).

Od 06. juna 1951. godine bio je član Francuskog društva astronoma.

 

Kompoziconi stil

Kompozicioni stil Josipa Slavenskog zasnovan je na folklornom muzičkom idiomu Međimurja, ali i drugih delova Balkanskog poluostrva, a neretko se obraća i muzičkom folkloru azijskih naroda. Koristeći folklor, Slavenski kreira smela zvučanja: oštre disonance, česta primena politonalnosti, ali i atonalnosti, koje proističu iz polifonog vođenja deonica. Specifičan je i promenljiv ritam i koloristička orkestracija njegovih dela. Uprkos izraženoj, često neobuzdanoj ekspresivnosti njegovih dela, neretko se javlja i kombinatorička organizacija tonskog materijala (repetitivni metro-ritmički obrasci, različiti tonski nizovi).

Nagrade

28. novembar 1955: Orden zasluge za narod I reda

Značajna dela

Sa Balkana, svita za klavir, 1910-1917.

Jugoslavenska svita, za klavir, 1921.

Iz Jugoslavije svita za klavir, 1916–1923.

Sonata za klavir, 1924.

Gudački kvartet br. 1, 1923.

Sonata Religiosa, za violinu i orgulje, 1919–1925.

Sa sela, kvintet za flautu, klarinet, violinu, violu i kontrabas, 1925.

Gudački kvartet br. 2, 1928.

Gudački trio, 1930.

Duvački kvintet, 1930.

Gudački kvartet br. 3, 1936

Gudački kvartet br. 4 (Pesme moje majke), 1938

Nokturno, 1916–20

Balkanofonija, 1927.

Chaos, 1932.

Muzika za film Fantom Durmitora, 1932.

Muzika za film A život teče dalje, 1933.

Simfonija Orijenta, 1934.

Muzika 36, 1936.

Muzika u prirodnom tonskom sistemu, 1937

Muzika 38, 1938.

Menehmi, muzika za balet po Plautovoj komediji, 1943

Simfonijski epos, 1947.

Muzika za film Prve svetlosti, 1948.

Narodne igre Rusina (Oktet), 1950.

Rusalije, 1954

Značajna izvođenja

Prvi gudački kvartet, 1924. Festival savremene muzike u Donauešingenu.

Mešoviti horovi, 1926. Festival savremene muzike u Donauešingenu.

Drugi gudački kvartet, 1929. Radio-Frankfurt

Religiofonija (Simfonija Orijenta), 1934. Beograd

Muzika 36, 1936. Baden-Baden

Pesme moje majke, Bern, 1949.

Simfonijski epos, Beograd, 1949.

Sonata za violinu i orgulje, Salzburg, 1952

Značajna izdanja (notna i audio izdanja)

Dela su objavljivali: Schott, Društvo hrvatskih skladatelja i Udruženje kompozitora Srbije.