Pandora 2022: serija koncerata solističke, kamerne i koncertantne muzike Lazara Đorđevića

Tokom 2022. godine, Udruženje Srpski kompozitori sarađivalo je sa kompozitorom Lazarom Đorđevićem na projektu Pandora, koji je na pozornice Beograda, Knjaževca i Kragujevca doveo brojna dela solističke, kamerne i koncertantne muzike ovog kompozitora.

Projekat su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Sokoj, Ruski dom, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, festival U čast Predraga Miloševića i festival MetaWorld.

“Koncertantna muzika Lazara Đorđevića” u Beogradu

Prvi autorski koncert „Pandora“ održan je 2. februara 2022. godine u Ruskom domu u Beogradu i bio je posvećen muzici koncertantnog žanra. Na programu koncerta su se našle dve kompozicije za solističke instrumente i orkestar. Prvi srpski koncert za harmoniku i orkestar Memoria in Aeterna (2017), pet godina nakon svoje premijere u Novom Sadu, izveden je prvi put pred beogradskom publikom. U punoj sali Ruskog doma premijerno je izvedena kompozicija Pandora, dvostruki koncert za violu, violončelo i orkestar (2022). Na koncertu su kao solisti nastupili akordeonista Darko Dimitrijević, violista Saša Mirković, violončelista Pavle Popović, a orkestrom od 30 članova koji su činili gudači ansambla Metamorfozis i eminentni gostujući izvođači dirigovao je Ivan Marković. Koncert su podržali Sokoj, Ruski dom i Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu.

Audio-vizuelni snimak dvostrukog koncerta Pandora zabeležen na ovom koncertu dostupan je na kompozitorovom YouTube Kanalu.

“Veče muzike za solističke instrumente” u Knjaževcu

Drugi koncert, „Veče muzike za solističke instrumente“, realizovan je 18. avgusta 2022. godine u okviru festivala „U čast Predraga Miloševića“ u Knjaževcu. Uoči koncerta održan je razgovor sa kompozitorom koji je vodila moderator muzikološkinja dr Bojana Radovanović. Razgovor je vođen sa ciljem da publika bliže upozna kompozitora i njegov način mišljenja o muzici i komponovanju, sa posebnim osvrtom na pisanje muzike za solističke instrumente.

Na programu koncerta su se našla dela komponovana za solističke instrumente: Quasi Sonata (2017) za violončelo, Lunar Dust (2021) za harmoniku, Autumn Leaves (2021) za flautu, kao i premijerna izvođenja kompozicija Babin zub (2022) za violinu i Paradox (2022) za violu. U realizaciji koncerta učestvovali su eminentni srpski solisti violončelista Srđan Sretenović, violinista Dušan Panajotović, violistkinja Marina Popović, akordeonista Darko Dimitrijević i flautistkinja Bogdana Medenica.

“Harmonika u savremenoj srpskoj muzici” u Kragujevcu

Treći autorski koncert iz ove serije tematski je bio fokusiran na harmoniku i njenu prisutnost na srpskoj muzičkoj sceni u solističkoj, kamernoj i koncertantnoj muzici. Koncert je realizovan 28. novembra 2022. godine u svečanoj sali Prve kragujevačke gimnazije, u rodnom gradu kompozitora i gradu istaknute škole umetničke harmonike u Srbiji, a u okviru koncertne sezone Muzičkog centra Kragujevca. Na dan koncerta u Kući Đure Jakšića u Kragujevcu održan je razgovor sa kompozitorom koji je vodio muzikolog msr Stefan Savić, približavajući publici Đorđevićev odnos prema pisanju za harmoniku i savremenoj muzici uopšte. Na programu su se našle kompozicije Lunar Dust (2021) za harmoniku i Memoria in Aeterna (2017), koncert za harmoniku i orkestar, a premijerno je izvedena kompozicija Impulse (2020) za trubu, saksofon i harmoniku. U realizaciju koncerta bili su uključeni pretežno kragujevački muzički umetnici akordeonisti Miodrag Đorđević i Branko Džinović, dirigent Nemanja Mitrašević i GKO Šlezinger sa eminentnim gostujućim izvođačima.

“Savremena srpska muzika za violu i violončelo” u Beogradu

Četvrti i poslednji autorski koncert „Pandora“, održan je 13. decembra u bioskopu Balkan i bio je posvećen je gudačkim instrumentima i njihovoj ulozi od solističkog do koncertantnog žanra. Koncert je realizovan u okviru novog festivala savremene muzike Meta World. Na programu koncerta našle su se kompozicije Babin zub (2022) za violinu i D-Madness (2019) za violu i gudački orkestar, a za kraj koncerta, 10 meseci nakon premijere izvedena je monumentalna Pandora, dvostruki koncert za violu, violončelo i orkestar. Kvalitetu koncerta dodatno su doprineli solisti violinista Vojin Aleksić, violista Saša Mirković, violončelista Pavle Popović, a orkestrom od 30 članova koji su činili gudači ansambla Metamorfozis i eminentni gostujući izvođači dirigovao je Ivan Marković.